Scout Yard

DRYBLING | Metodyka nauczania zwodów

Zwody to bardzo często efektowny element gry, przyjemny dla zawodników i przyciągający wielu kibiców na stadiony. To właśnie skuteczność gry 1v1 kreuje zawodników na gwiazdy futbolu. Jak więc podejść do tematu efektywności i powtarzalności, gdy zawodnik jest poddany pełnej presji ze strony przeciwnika? Jaki sposób wykonywania zwodów na treningu wpłynie na skuteczne wykonanie w czasie meczu?

W metodyce nauczania techniki piłki nożnej zawsze znajdziemy część dotyczącą dryblingu i zwodów. W każdej pozycji autor podaje metodycznie krok po kroku, jak uczyć tych elementów. Jednak często w procesie szkolenia pojawia się pytanie nie jak uczyć, a jak efektywnie nauczyć zwodów, aby zawodnicy w sposób celowy i skuteczny podejmowali próby gry 1v1 w trakcie meczu.

Umiejętność ogrywania przeciwników daje przewagę na boisku, niszczy ustawienie taktyczne drużyn i stwarza sytuacje bramkowe. Liczba, rodzaj oraz wartość wygranych pojedynków zależą od pozycji na jakiej gra zawodnik, czy też sektora boiska, w którym toczy się gra.

Głównym celem szkolenia dzieci powinno być wyposażenie ich we wszystkie umiejętności potrzebne do gry w piłkę nożną w przyszłości. Wykorzystując znajomość faz rozwojowych i egocentryczność małych zawodników, od samego początku możemy kłaść nacisk na umiejętności gry 1v1, które z pewnością będą mieć wartość ponadczasową.

W systemie szkolenia ScoutYard skuteczna gra 1v1 zajmuje ważne miejsce, ze względu na korzyści jakie ze sobą niesie. Jest ona uwzględniona w każdym treningu, a nasi trenerzy kładą duży nacisk na wyposażenie zawodników w umiejętności pozwalające skutecznie wygrywać pojedynki. Efektywność i skuteczność nauczania elementu gry 1v1 - zwodów, zależy od wykonania w treningu odpowiedniej liczby powtórzeń w odpowiednich warunkach.

Po ukształtowaniu prawidłowego wzorca ruchowego przechodzimy do ćwiczeń w ruchu. Tutaj należy zwrócić uwagę, by zawodnicy od samego początku mijali ruchomego przeciwnika, aby wykształcić tzw. „timing – podjęcie działań we właściwym momencie”. Sam słupek, przy którym trenujący mają wykonać zwód, doprowadza do sytuacji, w której zawodnicy swój wzrok skupiają na ziemi, co doprowadza do złych nawyków.

Warunki meczowe w treningu stwarzamy głównie podczas rywalizacji, pośredniej (np. wyścigi lub goniący obrońca) lub bezpośredniej (przeciwnik naprzeciwko). Rywalizacja świetnie się sprawdza, ponieważ wytwarza bardzo dużą presję i podnosi poziom motywacji oraz koncentracji u zawodników. W każdym treningu metodykę nauczania zwodów kończymy ćwiczeniem zawierającym pełną presję ze strony przeciwnika, czyli grą 1v1. Dzięki temu, po wcześniejszym zastosowaniu takiej metodyki, możemy szybko ocenić efektywność i skuteczność naszych ćwiczeń podczas fragmentu gry lub w grze końcowej.

W samych grach ostrożnie podchodzimy do dodatkowego punktowania za wykonanie wcześniej ćwiczonego zwodu. Dodatkową premią nagradzamy tylko w przypadku, kiedy został on wykonany w sposób celowy (w kontakcie z przeciwnikiem), poprawny i przede wszystkim skuteczny. Uważamy, że takie dodatkowe punktowanie doprowadza czasem do ukierunkowania naszych zawodników na wykonywanie zwodów, które nie zawsze są potrzebne. Czasem pojedynek przecież można wygrać jednym kontaktem, wykonując dobre przyjęcie kierunkowe.

Nauczając czy doskonaląc wykonywanie zwodów, odtwarzamy sytuacje meczowe w postaci różnych fragmentów gry. Dzięki temu wyrabiamy u naszych zawodników świadomość, jak skutecznie rozwiązywać pojedynki 1v1.

Podczas Naszego treningu nigdy nie usłyszycie : „Nie kiwaj bo stracisz!”

Uważamy, że w Polsce jest bardzo dużo zdolnych młodych piłkarzy, z potencjałem do skutecznej, ofensywnej gry.

Na każdych zajęciach staramy się stwarzać odpowiednie warunki, aby trenujący mogli rozwijać umiejętności, które dają ogromny „fun” i satysfakcję - drybling.

Michał Taras
Trener ScoutYard